LOADING
sdfsdf

*Tổng số hàm lượng Vitamin C (miligam/100 gam phần ăn được)
USDA Nutrient Database 2012 (Bản phát hành số 25);
New Zealand FOODfiles 2012 Version 01

Bản quyền của ©2015 Zespri Group Limited Các điều kiện và điều khoản
©2015 Zespri Group Limited. All rights reserved. Terms & Conditions